ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง

ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง โรคความดันเลือดสูงอาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนและโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตเสื่อม เป็นต้น