เทคโนโลยีเพื่ออากาศบริสุทธิ์ นวัตกรรมจากเครื่องฟอกอากาศ

การใช้เครื่องจักรหล่านั้นเป็นต้นตอของการเกิดมลพิษในปัจจุบัน จวบจนปัจจุบันมลพิษเหล่านั้นก็ยังสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่สำคัญยังเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคร้ายที่ติดมากับฝุ่นละอองแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ตามที่สามารถดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค แต่เพราะวิวัฒนาการของโลกส่งผลให้เชื้อโรคเหล่านี้ก็วิวัฒนาการตามเช่นกัน

โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ โดยส่งผลต่อระบบหายใจ ทั้งน้ำมูกไหล จาม คันจมูก คัดจมูก, ส่งผลต่อผิวหนัง เช่น ผื่นลมพิษ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง, ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเป็นมูกเลือด และส่งผลต่อระบบอื่นๆ เช่น หอบ ลมพิษ ช็อค หรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ที่สำคัญโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยมากขึ้น 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับเมื่อ10 ปีก่อนแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง แต่การฟอกอากาศจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ขณะที่ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันมีเวลาค่อนข้างน้อย ยิ่งรวดเร็วยิ่งตอบสนองความต้องการ ยิ่งไปกว่านั่นเครื่องฟอกอากาศมักจะมีพื้นที่ในการฟอกจำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากดีไซน์และประสิทธิภาพการทำงาน เพราะสำหรับ LG PuriCare 360o สามารถฟอกอากาศและดักจับฝุ่นละอองสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ได้อย่างราบคาบและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฟอกอากาศแบบ 360 องศา ที่ช่วยตรวจจับสารก่อมลภาวะ และฟอกอากาศอย่างรอบด้านแบบ 360 องศาและยังมอบอากาศที่สะอาดสำหรับทุกพื้นที่ในบ้าน ไม่ว่าจะติดตั้งเครื่อง LG PuriCare ไว้ที่จุดใดของบ้านก็ตาม

Scroll to Top