เครื่องกรองน้ำอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน

เครื่องกรองน้ำอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับคุณภาพของน้ำและสั่งการกรองน้ำอัตโนมัติได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยรุ่นที่หาข้อมูลมาแล้วว่าดีที่สุด ราคาคุ้มที่สุดในตอนนี้คือ Mi Smart Water Purifier สามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ำผ่านแอปพลิเคชันและแจ้งเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนกรองได้โดยตรง มีระบบกรองน้ำ 4 ชั้น ซึ่งสามารถกรองสารพิษ และสารเคมีที่ไม่เหมาะสมออกจากน้ำได้

ที่ประกอบด้วย Pre-filter, Activated Carbon, RO Filter, และ Post-filter ซึ่งสามารถกรองสารพิษ และสารเคมีที่ไม่เหมาะสมออกจากน้ำได้ โดยสามารถกรองน้ำได้ถึง 7.1 ลิตรต่อนาที ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิถี Smart Home เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อความสะดวกสบายภายในบ้าน ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบคุณภาพของน้ำผ่านแอปฯ และแจ้งเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนกรองได้โดยตรง ตรวจจับคุณภาพของน้ำและสั่งการกรองน้ำอัตโนมัติได้ผ่านแอปพลิเคชัน

Scroll to Top