ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง

ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง โรคความดันเลือดสูงอาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนและโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตเสื่อม เป็นต้น

ลดอาหารเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป เช่น กะปิ น้ำปลา ของหมักดอง
ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้มีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน หนังสัตว์ ไข่แดง หอยนางรม อาหารประเภทผัด หรือทอด
งดการสูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตัน ของหลอดเลือดต่าง ๆ รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไต
ลดน้ำตาลที่อยู่ในอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมที่มีรสหวาน
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เครียด รักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ

ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ทำ 3 สิ่งนี้

ไม่สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตันของหลอดเลือดต่าง ๆ รวมทั้งหลดเลือดหัวใจ หลอดเลือดไต
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป ผู้ที่ติดสุรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง 50%
ไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนี่อง

ความดันปกติ ค่าช่วงบนน้อยกว่า 120 ค่าช่วงล่างน้อยกว่า 80

ความดันสูง ค่าช่วงบน 130 ขึ้นไป ค่าช่วงล่าง 80 ขึ้นไป

ลดภาวะแทรกซ้อน “โรคความดันโลหิตสูง” ในผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

ควบคุมน้ำหนัก
ไม่สูบบุหรี่
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ทานยาตามแพทย์สั่ง
พักผ่อนให้เพียงพอ
วัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ

Scroll to Top