ระบบแกะรอยการวิ่งของรถจดจำพฤติกรรมของผู้ขับขี่

ระบบนี้จะสามารถเรียนรู้และจดจำพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ เพื่อที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับผู้ขับขี่นั้น ๆ โดยจะนำเอาข้อมูลรูปแบบการขับขี่ของเราที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของรถ อาทิ ความเร็วที่ใช้และระยะทางที่ขับขี่ในแต่ละวัน นอกจากนี้มันยังสามารถวิเคราะห์ ตารางงานของผู้ขับขี่ สภาพถนน สภาพอากาศเพื่อทำนายพฤติกรรมของผู้ขับขี่และนำมาประมวลผลการขับขี่ให้แม่นยำมากขึ้น

สำหรับระบบนี้เริ่มมีบ้างแล้วในต่างประเทศ โดยเริ่มจากแนวคิดการเก็บค่าประกันภัยรถยนต์จากข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทาง ความเร็วที่ใช้ สถานที่ที่จอดประจำ จากนั้นจึงส่งสัญญาณข้อมูลกลับเข้ามาเพื่อประเมินผลโดยอัตโนมัติ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นหนึ่งใน นวัตกรรมยานยนต์ แบบใหม่ระบบนี้จะนำเอาข้อมูลรูปแบบการขับขี่ของเรา ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของรถ เช่น ความเร็วที่ใช้และระยะทางที่ขับขี่ในแต่ละวันมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาในการต่อประกันภัยรถยนต์ แม้จะใช้รถยนต์รุ่นเดียวกัน แต่ใครขับดี ขับแย่ ราคาประกันก็จะไม่เท่ากัน เพราะความเสี่ยงต่างกันนั่นเอง

Scroll to Top