ระบบการเข้าถึงยานพาหนะด้วยไบโอเมตริกซ์

ที่เข้าถึงรถยนต์ได้อย่างชัดเจนหรือเห็นได้ชัดว่าอัตลักษณ์ของเจ้าของรถยนต์หรือผู้ใช้ที่มีบันทึกไว้โดยผ่านการสแกนสแกนเนอร์ สแกนรูตาบันทึกประวัติความเป็นมาของบันทึกความทรงจำเสียงของเจ้าของ รถหรือของผู้ใช้งานก่อนที่เจ้าของข้อมูลจะต้องจดจำรถด้วยการสแกนที่ประตูรถระบบในรถ เช่นเบาะที่นั่งในส่วนของพวงมาลัยนมัสการอัตโนมัติปรับเจ้าของตามข้อมูลทันที

จากรายงานของ IndustryARC ประเมินว่าตลาดทั่วโลกสำหรับหน่วยงานภาครัฐของระบบเทคโนโลยีตามปกติด้วยความช่วยเหลือของม่านตาเฟิร์มแวร์และออเนอร์รถยนต์นั้นระบบควบคุมการใช้พลังงานในปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2020 มีอัตรา ยังคงอยู่ที่ 13.7% ต่อปี แกนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นถูกปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้คนได้คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์ เริ่มต้นสิ่งแวดล้อมจากนี้ไปเราคงฟังเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นหลักซึ่งจะช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับคมนาคมและความปลอดภัยหรือเพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงทิศทางของเทคโนโลยีเท่านั้นที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าเส้นทางของยานยนต์ในปัจจุบันไปได้ไกลกว่าแค่การเดินทาง

Scroll to Top