รถยนต์ไร้คนขับ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกยานยนต์

เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักกันรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมอย่างแน่นอน เพราะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ เป็นเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ที่สั่งการให้รถยนต์ของเราขับได้เอง โดยไม่ต้องใช้คนขับนั่นแหละ ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นด้าน อุตสาหกรรม การเงิน หรือแม้แต่ยานพาหนะ ล้วนนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นระบบอัตโนมัติขึ้น ระบบอัตโนมัติก็มีข้อดีมากมายทั้งช่วยลดการพึ่งพามนุษย์ในการใช้งาน มีความแม่นยำสูง แต่ทั้งนี้ระบบอัตโนมัติก็ต้องผ่านการเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้ระบบอัตโนมัติมีความสมบูรณ์มากที่สุด เรามาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไร้คนขับมีอะไรบ้าง และมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์ไร้คนขับ จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
1.Computer Vision เปรียบเสมือนตาของรถยนต์ที่ทำให้รถสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ คือ กล้องถ่ายภาพรอบทิศทาง การใช้โซนาร์ แสงเลเซอร์ เรดา

2.Deep Learning ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไร้คนขับโดยจะนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนรู้วิเคราะห์สภาพท้องถนน รวมทั้งการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การชะลอความเร็วเมื่อรถคันข้างหน้าลดความเร็วหรือการเร่งความเร็ว การควบคุมรถให้อยู่ในเลน การตรวจสอบป้ายจราจรรวมทั้งสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งอื่น ๆ อีกมากมาย
3.Robotic คือ ส่วนที่รับคำสั่งที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เพื่อแปลงเป็นเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วไปสั่งการหรือควบคุมรถให้เป็นไปตามที่โปรแกรมต้องการ
4.Navigation เป็นระบบนำทางโดยใช้ดาวเทียม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เส้นทางหรือสภาพจราจรเพื่อประมวลผลและกำหนดทิศทางให้รถยนต์ ซึ่งระบบนี้ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ

Scroll to Top