นวัตกรรมยานยนต์ที่ควบคุมรถแทนผู้ขับขี่

ระบบควบคุมรถแทนผู้ขับขี่ระบบนี้แม้จะดูคล้ายกับระบบยานยนต์ไร้คนขับ แต่มันจะไม่ทำงานจนกว่าเซนเซอร์ตรวจพบว่า ผู้ขับขี่กำลังตัดสินผิดพลาดและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะสั่งงานหักล้างกับคำสั่งของผู้ขับขี่ทันที อาทิ ผู้ขับจงใจคามิคาเซเข้าหารถยนต์อีกคันหนึ่งด้วยการกดคันเร่งมิด เซนเซอร์ป้องกันการชนตรวจจับเป้าหมายด้านหน้าจะส่งข้อมูลไปสั่งงานระบบเบรคให้ทำงานทันที

และตัดการทำงานจากคันเร่ง แม้ว่าจะกดเท่าใดก็ไม่สามารถเร่งเครื่องได้ ต้องขอบคุณระบบสั่งงานด้วยไฟฟ้าที่ทำให้การทำงานแบบนี้เกิดขึ้นได้ ระบบนี้ทำงานด้วยด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบประมวลผลที่รวดเร็ว หากเซนเซอร์ตรวจพบว่า ผู้ขับขี่กำลังตัดสินผิดพลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ ระบบจะสั่งงานหักล้างกับคำสั่งของผู้ขับขี่ทันที เช่น ผู้ขับจงใจเข้าหารถยนต์อีกคันหนึ่งด้วยการกดคันเร่งมิด เซนเซอร์ป้องกันการชนตรวจจับเป้าหมายด้านหน้าจะส่งข้อมูลไปสั่งงานระบบเบรกให้ทำงานทันที ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่กันบ้างแล้ว แต่ยังไม่เสถียรนักต้องพัฒนากันต่อไป

Scroll to Top