การควบคุมส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง

การควบคุมส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง นํ้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน (เบนซิน) ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีความสะอาดมากขึ้น หลังการเผาไหม้ การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือ การกำจัดสารตะกั่วออกไปจากนํ้ามันเชื้อเพลิง สารตะกั่วที่ผสมกับนํ้ามัน ได้แก่ เตตราเอทิลเลด สารนี้ช่วยควบคุมการน็อกและใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดสูง

อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ที่มีอุปกรณ์กำจัดก๊าชพิษไม่สามารถใช้ได้กับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีสารตะกั่ว การนำสารตะกั่วออกจากน้ำมันเบนซินทำให้ต้องลดอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์รุ่นใหม่มักให้ส่วนผสมเดินเบาบางมากกว่าเครื่องยนต์เก่า เมื่อส่วนผสมบางมากขึ้นจำเป็นต้องใช้ระยะเขี้ยวหัวเทียนกว้างขึ้นและแรงดันไฟฟ้าสูงที่วงจรทุติยภูมิสูงมากขึ้น เครื่องยนต์บางเครื่องมีฝาครอบหมุดเกลียวส่วนผสมเดินเบา เพื่อป้องกันไมให้มีการปรับส่วนผสมใหม่ ส่วนมากส่วนผสมเดินเบานี้ได้รับการปรับแต่งมาแล้วจากโรงงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งเหมาะสมที่ให้ก๊าซพิษน้อยและเครื่องยนต์ยังทำงานได้ดี

Scroll to Top