กระจกหน้ารถสั่นสะเทือนเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต

กระจกหน้ารถสั่นสะเทือนเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตในข้อนี้กำลังถูกพัฒนาและคิดค้นและจะทำงานโดยผ่านเครื่องจำลองกระจกหน้ารถปลอมของนักประดิษฐ์ของแม็คคลาเรน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้น้ำฝนรวมทั้งฝุ่นละออง / สิ่งสกปรกต่างๆ ไม่สามารถติดกับพื้นผิวของกระจกหน้ารถของคุณได้ทำให้ดูสะอาดใหม่อยู่เสมอ

กระจกพับปรับด้วยไฟฟ้าหากต้องการพับกระจกทั้งสองข้าง ให้สตาร์ทรถยนต์โดยกดปุ่มสตาร์ทในโหมดอุปกรณ์เสริม หรือขณะรถยนต์กำลังทำงาน Image Shown Without Description สำหรับการจอดในที่คับแคบ ให้กดสวิตช์ควบคุมเพื่อพับกระจก กดสวิตช์ควบคุมอีกครั้งเพื่อกางกระจกออกอย่าหยุดกระจกกลางคันขณะที่กำลังเคลื่อน รอจนกว่ากระจกจะหยุดเคลื่อนแล้วกดสวิตช์ควบคุมอีกครั้ง กระจกด้านซ้ายมือและด้านขวามือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น กระจกด้านหนึ่งอาจหยุดแล้วขณะที่อีกด้านยังเคลื่อนอยู่ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ การเคลื่อนกระจก 10 ครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งนาที หรือพับและกางกระจกซ้ำๆ โดยกดสวิตช์ควบคุมค้างไว้จนสุด อาจส่งผลให้ระบบปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป รอประมาณสามนาทีขณะรถยนต์ทำงาน หรือสูงสุด 10 นาทีกรณีที่ดับเครื่องยนต์ เพื่อให้ระบบรีเซ็ตและทำงานเป็นปกติ

Scroll to Top